Informace pro aktivní účastníky

PŘIHLÁŠKY K AKTIVNÍ ÚČASTI BYLY UZAVŘENY

Možnost aktivní účasti

 • přednáška

 • poster 

 • aktivní účastníci (první autoři) jsou osvobozeni od registračního poplatku

 • o přijetí k aktivní účasti rozhoduje organizační výbor

 • oznámení o přijetí/nepřijetí přednášky bude zasláno e-mailem nejpozději do 15. 8. 2023

Abstrakta
 • abstrakt není vyžadován, protože sborník abstrakt nebude vydáván

Přednášky
 • předpokládaná délka přednášky je 10+5 minut s diskuzí

 • o časovém zařazení přednášky budou přednášející včas informováni mailem

 • zpracujte prosím nejlépe v programu MS Powerpoint

 • své zvláštní požadavky na zvuk, video, nestandardní techniku apod. prosím nahlaste předem

 • prezentaci můžete zaslat dopředu do 28. 9. e-mailem na chalupa@greskon.cz

Postery
 • maximální velikost A1 na výšku. Rozměry: šířka 594 mm x výška 841 mm


  

Kontakt pro aktivní účastníky

Mgr. Eva Kolbingerová, +420 773 779 632, kolbingerova@solen.cz